Personvern

GoTutor Norge ApS ("GoTutor", "vi", "oss" eller "våre") er forpliktet til å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjonen til våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte, inkludert personopplysninger. Vi er opptatt av å beskytte personopplysninger og jobber kontinuerlig for å overholde personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden og våre tjenester, samtykker du i at GoTutor behandler din personlige informasjon i samsvar med personopplysningsloven. Hvis du ikke kan godta dette, kan du ikke bruke denne nettsiden, samt relaterte tjenester.

1. Opplysningene som samles inn

De personopplysningene som GoTutor samler inn, kan for eksempel inneholde navn, e-postadresse, adresse og lignende identifikasjonsinformasjon hvis vi noterer informasjon i forbindelse med bruk av GoTutors tjenester. GoTutor samler bare inn personopplysninger som er nødvendige (for eksempel e-postadresse eller privat adresse) for å kunne tilby den tjenesten du etterspør.

2. Formål med innsamling av opplysninger

GoTutor samler inn personopplysninger for å lagre henvendelser, levere en tjeneste, registrere deg på brukerens ønskede e-postlister og for å sende nyhetsbrev og annen informasjon vedrørende vår virksomhet og tjenester, dersom det blir bedt om dette. I tillegg samler GoTutor personopplysninger til interne undersøkelser, målrettet markedsføring og statistikk. Kun de personene som ber om det, vil motta e-mail fra oss med nyhetsbrev, tilbud osv. Vi gir alltid muligheten for å senere endre på dette, dersom du ikke ønsker å motta henvendelser fra oss i fremtiden.

3. Langring av informasjon

GoTutor lagrer kun personopplysninger dersom det er nødvendig for de formålene personopplysningene er samlet inn for. Informasjonen vi samler inn om våre brukere lagres i Det europeiske økonomiske området ("EØS"). Personopplysningene lagres på servere i Irland som tilbys av Heroku Inc. (Salesforce.com, Inc.) samt servere i Frankfurt som tilbys av Google LLC.

I noen enkelte tilfeller, blir de overført og brukt i et land som er utenfor EØS. Denne overføringen av din personlige informasjon blir utført i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan lese mer om dette i 3.1 (Underleverandør av chatfunksjonalitet).

3.1 Underleverandør av chatfunksjonalitet

Vi bruker en underleverandør basert i USA for å tilby chatfunksjonalitet. Dette betyr at hvis du velger å bruke chat-funksjonen, vil data overføres til et land utenfor EU / EØS-landene. Når personopplysninger overføres til utlandet, må reglene i personopplysningsloven § 29 overholdes. Overførsel av informasjon til tredjeland kan skje på grunnlag av EU-kommisjonens standardkontrakter (EU Model Clause) som garanterer et sikkerhetsnivå i tråd med EUs regler. Du kan lese mer om EU-kommisjonens standardkontrakter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Den dataen som kan bli overført er innholdet i chat-samtalen mellom deg og vårt kundesenter. Underleverandøren kan kun lagre, men selvfølgelig ikke lese, utlevere eller på annen måte bruke denne informasjonen.

4. Adgang til opplysninger

Vi vil aldri utlevere, selge eller overføre dine personopplysninger til tredjepart med henblikk på markedsføring utenfor GoTutor, samt selskaper i GoTutor, inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper. Personopplysninger som utleveres til tredjepart, vil kun brukes til å betjene våre kunder.

Vi ansetter løpende tredjeparter (andre selskaper og enkeltpersoner) for å utføre visse oppgaver på våre vegne. Disse parter kan kreve at vi deler informasjon med dem for å kunne kunne levere deres ytelse. Med mindre vi informerer om noe annet, har våre leverandører ingen rett til å bruke personopplysninger vi deler med dem, utover det som er nødvendig for å hjelpe oss. Vi kan også dele personopplysninger som vi med mener er nødvendig for å overholde gjeldende lov.

4.1 Kjøp og salg av aktivum

Vi kan velge å kjøpe eller selge aktivum. I denne typen av transaksjoner er kundeinformasjon vanligvis en av virksomhetens aktivum som overføres. Hvis vi (eller alle våre aktivumer) erverves, går konkurs eller gjennomgår en annen endring av kontroll, vil personlig informasjon være en av de aktivumene som blir overført til, eller ervervet av en tredjepart. Du vil bli varslet via e-post og/eller med en fremtredende varsel på vår hjemmeside om endring i aktivum eller bruk av din personlige informasjon, samt eventuelle valg du skulle ha angående din personlige informasjon.

5. Dine rettigheter

5.1 Retten til adgang

Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

5.2 Retten til å overføre data

Når vi bruker din personlige informasjon elektronisk, etter ditt samtykke eller under en avtale, har du rett til å få en kopi av din data sendt på en strukturert og alminnelig måte, samt i et maskinlesbart format til enten deg eller annen part.

5.3 Retten til å korrigere data

Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir korrigert dersom de er feil, inkludert retten til å fylle ut ufullstendig informasjon.

5.4 Retten til å slette data

Du har til enhver tid rett til å slette den personlige informasjonen som GoTutor bruker, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • Du har en uavklart sak hos kundeservice
 • Du har en åpen ordre som ikke er behandlet
 • Du har et økonomisk mellomværende med GoTutor, uavhengig av betalingsmåte
 • Du er mistenkt for å ha eller har misbrukt våre servicetjenester i løpet av de siste fire årene
 • Din gjeld er solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene
 • Din kredittsøknad har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • Dersom du har foretatt et kjøp, lagrer vi din personlige informasjon i forbindelse med transaksjonen din i henhold til regnskapsregler

5.5 Rett til å motsette seg anvendelse basert på legitime interesser

Du har rett til å motsette deg bruken av din personlige informasjon basert på GoTutors legitime interesser. GoTutor vil ikke fortsette å bruke din personlige informasjon med mindre vi kan påvise en saklig gyldig grunn for deres bruk, som tilsidesetter dine ønsker og rettigheter og/eller på grunnlag av lovmessige krav.

5.6 Retten til å motsette seg direkte markedsføring

Du har rett til å motsette deg direkte markedsføring, her inkludert profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

5.7 Rett til begrenset bruk

Du har rett til å be om begrenset bruk av din personlige informasjon hos GoTutor under følgende omstendigheter:

 • Hvis du motsetter deg bruk basert på GoTutors legitime interesser, må GoTutor begrense all bruk av de pågjeldende personopplysningene, mens det kontrolleres om våre legitime interesser går foran dine
 • Hvis du mener at din personlige informasjon er unøyaktig, må GoTutor begrense all bruk av de aktuelle dataene mens du bekrefter nøyaktigheten av denne personlige informasjonen
 • Hvis behandlingen er urettferdig, kan du motsette deg sletting av dine personlige informasjon og istedenfor be om et begrenset bruk av din personlige informasjon
 • Hvis GoTutor ikke lenger trenger din personlige informasjon, men den er pålagt for å kunne stille et lovmessig krav gjeldende

5.8 Bruk dine rettigheter

Vi tar beskyttelse av personopplysninger veldig alvorlig og derfor håndterer vår kundeservice alltid spørsmålene dine i henhold til rettighetene som er nevnt over. Dersom du ønsker å bruke dine rettigheter, kan du sende en e-mail til info@gotutor.no

6. Datasikkerhet

Vi arbeider seriøst og profesjonelt med datasikkerhet, og tar utgangspunkt i anerkjente internasjonale sikkerhetsstandarder. Vi har iverksatt et sikkerhetstiltak som skal sikre datasikkerhet, kundeinformasjon, personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vi utfører regelmessig interne oppfølginger i forhold til tilstrekkeligheten og overholdelsen av retningslinjer og tiltak.

Når du besøker GoTutors hjemmeside, blir forbindelsen mellom deg og nettstedet kryptert med en 256-bit Secure Sockets Layer ("SSL") -kryptering og forskjellige tredjeparts sikkerhetssertifikater for å beskytte den informasjonen som blir sendt over serveren. Selv om jobber hardt for å beskytte personvernet, kan ingen overføringsmetoder over internett garantere full sikkerhet. Som et resultat kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhet, selv om vi bruker kommersielt akseptable midler for å beskytte din personlige informasjon.

7. Endring og oppdatering

Vi oppdaterer vårt personvern regelmessig, og slike endringer eller oppdateringer vil bli offentliggjort, under personvern, på vår hjemmeside eller på et annet nettsted vi anser som passende, slik at du blir informert om hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi behandler den og under hvilke omstendigheter vi kan dele den informasjonen. Dersom vi gjør noen vesentlige endringer i hvordan vi behandler personlig informasjon, vil vi varsle deg ved å sende et varsel på vår hjemmeside eller ved å sende deg en e-post før endringen trer i kraft.

Personvernreglene gjelder fra 13.12.2019

Bli ringt opp

Fyll ut boksen, så tar vi en uforpliktende prat