Bedriftsvilkår

1. Generelt

Bedriftsvilkårene for GoTutor Norge ApS (heretter omtalt “GoTutor”) gjelder for den undervisningstjeneste og tjenestene, som GoTutor leverer til kunden, med mindre annet er avtalt.

2. Kontaktinformasjon

Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo, Norge

GoTutor kan kontaktes ved å sende en e-mail til info@gotutor.no eller ved å ringe tlf. 23 96 41 61. Vi har åpent mandag- fredag 10:00-16:00

3. Undervisningstjeneste

3.1 Kvalitetsgaranti

Siden vi ønsker at våre elever skal få mest ut av deres undervisning, tilbyr vi kvalitetsgaranti på alle våre forløp. Kvalitetsgarantien innebærer at vi kan tilby en ny underviser til eleven, dersom eleven ikke er tilfreds med sitt forløp. For å bruke vår kvalitetsgaranti, ber vi deg om å henvende deg til GoTutors administrasjon, som vil hjelpe deg i prosessen. Denne tjenesten er helt gratis. Det er ikke mulig å få tilbakebetalt brukte timer. Vi kan ikke garantere, at vi har en underviser til rådighet med samme kvalifikasjoner som elevens nåværende underviser. I en situasjon der det av flere årsaker ikke er mulig å erstatte elevens lærer, er det mulig å bruke timene i et annet fag, sette forløpet stå på pause eller få tilbakebetaling på timene man har til over. 6. Binding og forfall.

3.2 Varighet

En undervisningsøkt har en varighet på minimum 2 timer (120 minutter). Det kan avtales med underviseren, dersom du ønsker mer tid pr. undervisningsøkt. Det er (med mindre annet avtales med GoTutor) ikke mulig å møtes mindre enn 2 timer av gangen.

3.3 Forberedelsestid

Hvis du vil at læreren skal bruke forberedelsestid før undervisningen, vil disse timene bli oppført som brukte timer på forløpet. Ofte vil tiden sammen med underviseren være tilstrekkelig til å fullføre forløpet.

Det avtales i den innledende samtalen, hvorvidt det er behov for forberedelsestid. Hvis eleven/foreldrene ønsker hjelp til eksisterende lekser og skolens pensum, kreves der som regel ingen forberedelsestid. Hvis det ønskes, at underviseren tilrettelegger egne øvelser eller aktiviteter basert på annet materiale enn elevens pensum, kreves det forberedelsestid til dette.

3.4 Tid og sted

Undervisningsforløp og tidspunkt planlegges mellom elev/foreldre og underviser. Det planlegges ut ifra elevens behov, et tidspunkt som passer for begge parter. Det skal dermed tas i betraktning at det kan være dager hvor underviseren ikke har mulighet til å undervise. Dette gjelder spesielt i forbindelse med ferie og helligdager.

3.5 Transport

GoTutor kan pålegge transporttillegg som skal betales fra eleven/foreldrenes side. Dette vurderes fra sak til sak. Du vil får beskjed om dette før du aksepterer en pakke.

3.6 Antall elever per underviser

GoTutor tillater opp til tre elever pr. underviser uten tilleggsavgift. På denne måten kan flere elever/foreldre spleise på regningen. Når det holdes undervisning for flere elever på samme forløp, lærer elevene også av de andres læringsprosess, spørsmål og nysgjerrighet. Når man har én-til-én undervisning, får man et intensivt forløp alene med utgangspunkt i den enkelte eleven. Vi anbefaler at man som forelder velger den løsningen man mener passer best til barnet.

GoTutor tillater ikke at et forløp overdras mellom to personer. Det er derfor ikke mulig å gi et forløp til en venn, et familiemedlem eller lignende.

3.7 Spesielle krav til underviseren

For å bli ansatt som underviser hos GoTutor, skal underviseren minimum ha gjennomført 2 vgs eller tilsvarende, selv om mesteparten av våre undervisere, studerer på høyere utdannelse. De skal i tillegg ha fått toppkarakter i et eller flere fag. Toppkarakterer defineres som en karakter på 5 og 6 på skalaen fra 1-6.

Ved hjelp til studerende på høyere utdanning, kan vi ikke garantere at underviseren har oppnådd en spesifikk karakter i fagene som det skal undervises i. Her utføres det istedenfor en individuell vurdering om underviseren er kvalifisert til å undervise i det gjeldende fag.

Det er et krav om ren politiattest i forbindelse med screeningsprosessen hos GoTutor.

3.8 Spesielle krav til undervisningen

Dersom det er spesielle krav fra foreldrene/elevens side til undervisningen, som for eksempel kjennskap til spesifikke dataprogrammer eller lignende, skal dette opplyses om i forbindelse med den innledende telefonsamtalen, da dette har noe å si på hvilken underviser vi velger.

3.9 Undervisning i flere fag

Når du bestiller et forløp, gjelder det som utgangspunkt kun for det/de fagene, du har opplyst ved bestillingen. Ved bestilling av mer enn to fag på et forløp, skal man oppgi hvor mange timer det skal være til hvert fag, og når det skal undervises i de ulike fagene. Slik kan vi raskt kartlegge dine behov og finne den underviseren som er mest kvalifisert.

Hvis du i løpet av forløpet finner ut at du ønsker et fag, som du ikke opplyste i begynnelsen, kan du kontakte oss for å få tildelt en underviser i det gjeldende faget. Vi garanterer ikke, at vi i et slikt et tilfelle kan tildele deg den underviseren du etterspør. Dette kan skyldes at vi ikke har en ledig underviser i nærheten av deg som underviser i det faget du etterspør. Hvis dette er tilfellet kan det være mulighet for å tildele en underviser som bor lenger unna, enn det din eventuelle transportgebyr dekker. Hvis denne underviseren har en transporttid på over en halv times transport hver vei, kan GoTutor legge til et transporttillegg jf. 3.6 Transport.

Skulle det ikke være mulig å tilby eleven en ny underviser, kan du enten vente med å bruke de resterende timene, bruke dem i et annet fag eller få refundert de timene du har igjen jf. 6. Binding og forfall.

3.10 Avlysning av undervisningsøkt

All undervisning skal avlyses før kl. 9.00 den pågjeldende dagen når det er fra foreldrenes/elevens side. Dersom man avlyser senere enn kl. 9.00, teller undervisningen som avholdt, og det skal betales for den avtalte undervisningen. Er undervisningen planlagt før kl. 9.00, skal man avlyse senest 2 timer før, ellers vil timene på samme måte telle som avholdt.

Eksempel 1:

Eleven er syk og har avtalt to timers undervisning med sin underviser. Eleven eller elevens foreldre ringer og avlyser kl. 8.45. Undervisningen utsettes, og det har ingen konsekvenser for eleven.

Eksempel 2:

Eleven har avtalt to timers undervisning med sin underviser. Eleven ringer og avlyser kl. 11.00. Da vil de avtalte timene trekkes fra forløpet, og timene teller som avholdt.

3.11 Avholdt undervisning

Det er kundens eget ansvar å løpende følge med på om de timene som registreres er avholdt. Skulle kunden ha innvendinger eller uenighet om de timene som er registrert, skal kunden meddele dette direkte til underviseren eller per e-mail til administrasjonen. Dersom dette ikke er gjort innen 14 dager, vil GoTutor ta seg retten til å fastholde de registrerte timene som avholdt.

4. Betaling

Betalingen vil foregå via vår online betalingsportal. Her kan du foreta en sikker betaling ved å taste inn dine kortopplysninger.

Hvis du ikke vil utføre online betaling, kan du betale via en faktura som blir sendt til e-posten du oppga, da du først tok kontakt. Vær oppmerksom på at betaling via faktura kan ta lengre tid enn online betaling, og det vil derfor ta opptil 14 dager før undervisningen begynner kan begynne.

4.1 Betaling med faktura

Dersom du velger å betale via faktura, vil det bli sendt en faktura pr. e-mail med en betalingsfrist på 8 dager.

4.2 Delbetaling på 2-12 måneder

4.2.1 Generelt

Hos GoTutor kan man velge delbetaling på 2-12 måneder. Delbetalingen er organisert og administrert i fellesskap mellom GoTutor, Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø og Recurly Inc., 400 Alabama Street, Suite 202, San Francisco, CA 94110.

4.2.2 Godkjennelse

Alle tilbud om finansiering er underlagt godkjennelse fra GoTutor.

4.2.3 Oppstart

Ved godkjennelse og opprettelse av en finansieringsavtale med GoTutor, vil første betalingen foretas på opprettelsesdatoen. Betalingen foregår løpende ved belastning på kredittkort.

Eksempel 1:

Der oprettes en finansieringsaftale d. 10. januar 2018. I dette tilfælde vil første betaling falde d. 1. marts 2018.

4.2.4 Brudd på betalingsplan

Det er kundens ansvar å sikre seg at det tilmeldte bankkortet er gyldig, og at bankkortopplysningene oppdateres ved utløp, sperring, tap eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Oppdatering eller sletting av bankkortopplysninger foreta ved å kontakte GoTutor. Dersom kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gjennomføres grunnet til kundens forhold (for eksempel hvis kortet er sperret.), vil GoTutor sende en faktura via e-mail. Fakturaens forfallsdato vil være satt til fakturaens utstedelsesdato. Dersom kunden ikke betaler fakturabeløpet, har GoTutor rett til å sende en påminnelse til kunden. Hvis kunden ikke betaler etter mottatt påminnelse, har GoTutor rett til å lukke kundens forløp, hvor GoTutors betingelser for brudd gjelder. Ved brudd på betalingsplanen din, skal du så fort som mulig (senest i løpet av 72 timer) gjenopprette betalingsavtalen din via en link, du automatisk vil motta over e-mail, siden vi ikke kan innkreve det beløpet du skylder på det bankkortet du har oppgitt. I tillegg skal du varsle GoTutor om slike hendelser.

4.2.5 Eksempel

Lån på for eksempel 11.960 NOK i 3 måneder for 3986,66 kr./mnd. Lånet opprettes med en årlig kostnad prosent på 0% og en lånerenter på 0%. Alle utgifter knyttet til opprettelsen av lånet, dekkes av GoTutor. Den totale summen som tilbakebetales vil være på 11,960 kr.

4.2.6 Varighet

Den totale lånesummen kan trekkes over en periode på 2 til 12 måneder. Du kan også tilbakebetale lånet over en kortere periode ved å be GoTutor om å sende en ny faktura, eller ved å betale hele lånet på en gang jf. 4.2.7 Du skal betale hele lånet før fristen.

4.2.7 Betaling av hele lånet før forfallsdato

Du kan alltid betale tilbake hele lånet før fakturaens forfallsdato, og det er ingen ekstra kostnader forbundet med dette i forhold til din opprinnelige låneavtale.

Dersom du ønsker å betale hele lånet før forfallsdatoen, anbefaler vi at du kontakter GoTutor på tlf. 23 96 41 61 eller sender en e-mail til info@gotutor.no for få våre betalingsopplysninger

4.2.8 Oppsigelse av forløp

Ved oppsigelse av et forløp som betales med delbetaling, gjelder samme vilkår for binding som ved forløp som ikke betales med delbetaling, se 6. Binding og forfall.

4.3 Manglende betaling

Ved manglende betaling vil GoTutor kontakte kunden. Dersom det etter gjentatte forsøk ikke lykkes å innhente det manglende beløpet, overlater vi saken til vår samarbeidspartner www.likvido.dk. (ErKi data ApS, heretter kalt “Likvido”). Undervisningsforløpet vil samtidig settes på pause. Etter likvido overtar saken, vil de overta all kommunikasjon fremover vedr. innhenting av våre tilgodehavender. Her vil følgende skje:

Dersom det blir nødvendig å sende en 2. påminnelse for betaling av ubetalt beløp, ses GoTutor på dette som et avtalebrudd, og vil GoTutor ta seg retten å avbryte samarbeidet. I et slikt tilfelle vil forløpet stoppe, og all undervisning som er holdt, vil bli beregnet som enkeltundervisning til en timepris av 665 kr.

Dersom det ikke mulig å innhente den ubetalte summer via 2. påminnelse vil likvido sende den 3. og endelige påminnelsen, og saken vil bli overført til Advokaternes Inkassoservice.

5. Tilbud

Dersom du har et tilbud, en rabattkode eller lignende, kan du kun benytte én av disse rabattene pr. kjøp. Disse kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Noen rabattkoder eller tilbud gjelder kun en enkelt gang og kan dermed ikke brukes igjen etter et kjøp.

6. Binding og forfall

Du er ikke bundet til å fullføre et forløp som du har kjøpt. Dersom du velger å avslutte forløpet, før alle timene er brukt, bortfaller mengderabatten, og de timeprisen på de brukte timene vil bli gjort om til den den pakken som ligger nærmest antall timer. Du vil få tilbakebetalt beløpet på de timene du ikke har brukt, via en bankoverførsel. Ditt tilgodehavende vil vanligvis bli overført samme virkedag som kreditnotaen opprettes, men behandlingstiden kan ta opp til 7 arbeidsdager ved en slik forespørsel.

Eksempel:

Dersom du den 18. juni 2018 velger å avslutte ditt forløp, før du har brukt alle timene i pakken. Her vil ditt tilgodehavende bli overført til den bankkontoen du har opplyst den siste bankdagen virkedag i juli.

Våre 20 og 40 timers pakker har en gyldighet på 12 måneder og 80 timer har en gyldighet på 24 måneder fra kjøpsdatoen. Men dette gjelder ikke våre sesongprodukter, som ofte har en kortere gyldighetsperiode. Ved bestilling av et sesongprodukt, vil produktets gyldighet vises på din ordrebekreftelse og faktura. Timene kan hverken brukes eller utbetales etter gyldighetsperioden utløp.

Vær oppmerksom på at vi fakturerer hele timer og per time. påbegynt time.

7. Endringer i bedriftsvilkårene

GoTutor forbeholder seg retten til å endre disse bedriftsvilkårene.

Dersom GoTutor endrer bedriftsvilkårene vil kundene bli informert om dette via e-mail. Endringen vil skje på GoTutors hjemmeside.

8. Angrerett

Du har rett til å si opp avtalen som er inngått. Angrefristen gjelder i en periode på 14 dager og beregnes fra den datoen ordren er bekreftet. Man kan ikke angre og få tilbakebetaling på undervisning som er avholdt.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Dersom én eller flere av fastleggelsene i vår bedriftsvilkår blir ineffektive eller ikke gjennomføres, er partene forpliktet til å treffe juridiske tiltak og forsøke å fullføre bedriftsvilkårene på en måte som resulterer til det samme eller lignende resultat.

9.2 Dersom én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er effektive eller viser seg ugjennomførlige, har ugjennomførligheten ikke innflytelse på gyldigheten av de øvrige fastleggelser.

10. Opphavsrett

GoTutor har opphavsrett på alt av materialer, bilder og design på nettsiden gotutor.no og andre nettsteder som kan kobles til GoTutor. Dette inkluderer også e-post og utdanningsmaterielle. GoTutors logo kan kun brukes etter skriftlig tillatelse fra GoTutor. Brudd på våre opphavsrettsregler vil bli forfulgt gjennom et sivilt søksmål.

Artikler, fotografier, grafikk og annen offentliggjørelse på gotutor.no stilles til rådighet for visning/lesning. Det er tillatt å ta kopier på papir (utskriv) til privat bruk. Denne tilgangen gjelder bare for fysiske personer. Dermed kan et selskap ikke trykke en artikkel eller kopiere artikler med formålet om å kopiere til selskapets medarbeidere.

Det er også tillat å ta digitale kopier til egen personlig bruk eller til personlig bruk for husstanden, som for eksempel til din ektefelle eller barn. Ytterligere bruk og kopiering krever skriftlig tillatelse.

Bli ringt opp

Fyll ut boksen, så tar vi en uforpliktende prat