Case study: Derfor ble jeg underviser..

...

"Å være privatunderviser er for det første veldig sosialt, for det andre er det veldig motiverende å se elever mestre eller lære seg tung og krevende kunnskap. Dermed ble jobb som privatunderviser hos GoTutor, her i Oslo, et helt naturlig og riktig valg."

...

“Mine egne erfaringer har preget forholdet jeg har til læring og undervisning. Jeg mener nemlig at en sentral verdi hos en god privatunderviser, er at undervisningen fører til at eleven blir motivert.”

... - Lisa Gross Maurer, underviser hos GoTutor

Underviser

Lisa Gross Maurer

Utdanning

Medisin (profesjon), Universitetet i Oslo

Undervisningsniveau

Grunnskole & Videregående

Landsdel

Oslo

Knekk koden med Lisa

For mange elever vil det muligens ikke være like gøy å løse matte eller kjemi-oppgaver, som det å spille og score mål på fotballbanen. Men «gøy» på den måten at du som elev sitter igjen med en mestringsfølelse, og ikke gruer deg til neste gang du skal lese eller løse visse oppgaver.

Jeg tror det vil komme timer i undervisningsforløpet som er kjipe, hvor en bare må bite seg gjennom. Som privatunderviser prøver jeg på best mulig måte å gjøre det kjipe stoffet, så læringseffektivt og morsomt som mulig. Derfor mener jeg at en god privatunderviser må ha noen grunnleggende verdier. En må ha en faglig kompetanse, i tillegg til å være flink til å kommunisere og samarbeide. Undervisningen burde være strukturert, og best mulig tilrettelagt den individuelle elev for å gjøre stoffet så forståelig som mulig. Det å tilpasse læringen til den spesifikke elev kan være vanskelig for en lærer i et klasserom fullt av elever, og det er derfor det er så utrolig viktig med privatundervisning.

Bli ringt opp

Fyll ut boksen, så tar vi en uforpliktende prat