Case study: Derfor ble jeg underviser..

...

"Jeg trivdes selv godt på skolen, men savnet ofte én til én kommunikasjon med en lærer som kunne gå i dybden på ting jeg selv ikke forsto. En lærer med kanskje opp til tretti elever har ikke alltid tid til å sette seg ned med hver enkelt elev og virkelige jobbe med deres utfordringer."

...

“Jeg vil absolutt anbefale andre å undervise fordi det er en veldig givende oppgave å kunne hjelpe barn til å oppleve mestring, og det er noe man har mulighet til å realisere som en privatunderviser.”

... - Åsfrid Skyttemyr, underviser hos GoTutor

Underviser

Åsfrid Skyttemyr

Utdanning

Lektorprogrammet - Universitetet i Oslo

Undervisningsniveau

Grunnskole & Videregående

Landsdel

Oslo

Knekk koden med Åsfrid

Det betyr mye for meg å kunne hjelpe barn med deres lekser og andre faglige utfordringer fordi utdanning er noe av det viktigste som finnes. Jeg ser mye læringspotensiale å kunne være én underviser og én elev, og deretter takle utfordringene i ønsket tempo. Det å komme seg gjennom grunnskole og videregående er noe jeg unner alle, da alle skal ha mulighet til å nå dit de vil uten å bli begrenset av å ikke mestre enkelte fag, eller ikke få nok oppfølging.

Som privatunderviser verdsetter jeg å bruke tiden godt, variere mellom metoder, gi ros og tilbakemelding, lage gode rammer og struktur og ikke minst tilpasse seg særskilte behov hos eleven. Alle barn er flinke i noe og det er viktig å få frem denne positive vinklingen, i stedet for å fokusere på det som de ikke får til.

Bli ringt opp

Fyll ut boksen, så tar vi en uforpliktende prat