Glade undervisere
Underviser Sarah L. som studerer Dansekunst

Sarah L.

Dansekunst Kunsthøgskolen i Oslo
Hovedmotivasjonen for denne jobben, er å kunne bidra med ærlig engasjement og læringsglede i formidling av fag, og at jeg og eleven kan være gjenstand for gjensidig inspirasjon. Jeg har en forventning om å gi mye av meg selv i undervisningen, og vet at det skaper et godt grunnlag for arbeid, lyst og læring.

Å danne nye og gode relasjoner med ulike mennesketyper, verdsetter jeg personlig svært høyt og det er noen av de fineste aspektene av livet. Gjennom en-til-en undervisning, har man en helt unik mulighet til å se hele eleven, hele mennesket, og det ser jeg veldig fram til å kunne gjøre. Med meg selv vet jeg for eksempel at jeg alltid har vært en selvstendig type, og presterte best når jeg fikk velge egen arbeidsmetode på grunnskolen og Vgs. Å lytte til eleven og hans/hennes ambisjoner vil jeg dermed vektlegge i undervisningen, for så å finne ut hvilket type opplegg som passer best for den enkelte elev. ALLE har noe de er interessert i, og jeg har stor tro på at man kan finne disse interessene innenfor en skolefaglig sammenheng.

Som person er jeg engasjert, og veldig tilstede i det jeg til en hver tid holder på med. Fra medstudenter/kollegaer/lærere får jeg ofte høre at jeg er svært lett og trygg å ha med å gjøre. Jeg har noe erfaring med å undervise fra før. Det å ha et lystbetont forhold til læring ser jeg ikke på som noen motsetning til god arbeidsdisiplin. Min ambisjon for undervisningen, er å ha smittende energi og tydelig tilstedeværelse, og jeg ser frem til å kunne utnytte denne drivkraften.

Sarah L. er sertifisert av GoTutor til å undervise i:

Engelsk KRLE Norsk Samfunnsfag

Bli kontaktet av en rådgiver:

Er du interessert i å få undervisning fra Sarah L.? Motta et ikke-bindende anrop fra en av våre rådgivere og hør mer:


Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp