Glade undervisere
Underviser Sofie A. som studerer Fransk årsstudium

Sofie A.

Fransk årsstudium -
Mitt navn er Sofie Elisabeth Aambakk, jeg er 19 år gammel og studerer i dag fransk i Paris. Jeg ønsker å være «en hjelpende hånd» for deg som har behov for mer undervisning utenom det skolen har å tilby! Jeg kan undervise i både fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag og historie. Dette er fag som genuint interesserer meg, og jeg vil dermed hjelpe elever som synes at disse fagene er ekstra krevende. Fagene har jeg hatt i mange år selv, og har dermed erfart hvilke læringsmetoder som fungerer, og hvordan opplegget i timene bør være for å få maksimalt utav undervisningen. Jeg har hatt mange forskjellige lærere, og en ting jeg har erfart er hvor stor rolle læreren spiller i din faglige utvikling. Jeg vil med dette bidra med mine kunnskaper og erfaringer til at andre elever som studerer disse fagene, skal få en god opplevelse av det å lære mer og utvikle seg. I tillegg ønsker jeg at eleven skal bli motiverte og se forbedringer, til tross for at det fagene kan være krevende.

Samtidig er jeg flink til å lytte, og samarbeidet mellom en lærer og en elev skal være første prioritet. Man må ha en god dialog med eleven og finne best mulig undervisningsmetode avhengig av hvilke mål man har satt seg og det faktum at man lærer på ulike måter.

Sofie A. er sertifisert av GoTutor til å undervise i:

Engelsk Fransk Fransk (1) Fransk (2) Fransk (3) Historie Naturfag Norsk Samfunnsfag

Bli kontaktet av en rådgiver:

Er du interessert i å få undervisning fra Sofie A.? Motta et ikke-bindende anrop fra en av våre rådgivere og hør mer:


Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp