Glade undervisere
Underviser Markus R. som studerer Medisin

Markus R.

Medisin Universitetet i Bergen
Som et resultat av min egen nysgjerrighet, har jeg alltid likt godt å lære nye ting. Å hjelpe andre med å låse opp nye dører, og gi dem verktøy som kan gjøre dette lettere, er noe jeg synes er givende. Av relevant erfaring har jeg jobbet som fotballskolelærer for barn fra 5-7 klasse, i tillegg til å hjelpe medelever og søsken med lekser og øving til prøver. Jeg ser for meg at en jobb som dette vil kunne føre til et samarbeid hvor både jeg og eleven kan lære av hverandre, noe som forhåpentligvis vil resultere i at eleven oppnår de målene den ønsker. For tiden studerer jeg medisin ved UiB.

Markus R. er sertifisert av GoTutor til å undervise i:

Engelsk Fransk Fransk (1) Fysikk (1) Geografi Historie Kjemi (1) Kjemi (2) KRLE Kropsøving (1) Kropsøving (2) Kropsøving (3) Matematikk Matematikk (1T) Matematikk (R1) Matematikk (R2) Naturfag Norsk Samfunnsfag

Bli kontaktet av en rådgiver:

Er du interessert i å få undervisning fra Markus R.? Motta et ikke-bindende anrop fra en av våre rådgivere og hør mer:


Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp