Glade undervisere
Underviser My P. som studerer Bibliotek- og informasjonsvitenskap

My P.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap OsloMet - Storbyuniversitet
Hei! Jeg heter My og er 20 år. Jeg går på bibliotek- og informasjonsvitenskap på OsloMet, og her jobber jeg mye med formidling av informasjon.

Å være mentor gir meg muligheten til å påvirke en annens hverdag og læring. Jeg kan bruke egenskapene jeg har lært og ved å lære bort til andre, lærer jeg enda bedre stoffet jeg har hatt tidligere. Mange oppfatter skolearbeid som kjedelig og tørt, men det er fordi de har ingen interesse og ser ikke meningen i det. Ved å være mentor kan jeg utvikle kreative metoder og ideer til å gjøre arbeidsmengden lettere og morsommere.

Som mentor vil jeg være tålmodig og forståelsesfull. Jeg ønsker å sette meg inn i andre ståsted og prøver å se de vanskelighetene de står ovenfor fra deres perspektiv. Alle er forskjellige, og enkelte måter passer den enkelte. Man må også skape interesse innenfor et tema siden det er lettere å lære når det er gøy og spennende.

Ellers som person er jeg rolig og positiv. Jeg tror på at om du jobber hardt nok, kan du nå hvor hen du vil. Det er nødvendig å feile på veien, men når du har klart det og ser tilbake, er alt verdt det. På fritiden driver jeg mye rart, fra kunst til håndverk til puslespill. Jeg liker å prøve ut nye ting og utforsker hele tiden nye hobbyer.

My P. er sertifisert av GoTutor til å undervise i:

Engelsk Fysikk (1) Kjemi (1) KRLE Matematikk Matematikk (1T) Matematikk (R1) Matematikk (R2) Naturfag

Bli kontaktet av en rådgiver:

Er du interessert i å få undervisning fra My P.? Motta et ikke-bindende anrop fra en av våre rådgivere og hør mer:


Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp