Glade undervisere
Underviser Kristoffer S. som studerer Rettsvitenskap

Kristoffer S.

Rettsvitenskap Universitetet i Tromsø
Jeg går føste avdeling av en integrert master ved UiT. Grunnen til at jeg ønsker å jobbe som mentor er at jeg gjennom VGS var aktiv ift. leksehjelp og assistanse rettet mot medelever. Dette fant jeg glede i og følte det var et meningsfullt arbeid som gav motivasjon og pågangsmot.
Det er flott å hjelpe andre mennesker og det er ingenting som føles bedre enn å hjelpe andre med å lykkes på ulike områder. Jeg forventer å hjelpe elever til å lære, samt gjøre mitt ytterste for å assistere til effektiv og pedagogisk læring, hvor elevene ikke bare en mestringsfølelse, men en følelse av å finne glede i å tilegne seg kunnskaper.
Personlig har jeg mye relevant kunnskap å lære bort, både når det kommer til studieteknikker, metoder og systematisk læring. Det er et stort skille mellom det å ha gode kunnskaper innenfor et fag/tema og å være flink på å lære den relevante kunnskapen bort. Jeg ser på meg selv som en person med gode sosiale antenner, som er flink på å kommunisere med andre mennesker og formidle kunnskapene mine på en lærerik og appellerende måte, som gjør at andre forstår og lærer.

Kristoffer S. er sertifisert av GoTutor til å undervise i:

Engelsk Geografi Historie KRLE Kropsøving (1) Kropsøving (2) Kropsøving (3) Matematikk Matematikk (1P) Matematikk (2P) Mediesamfunnet Medieuttrykk Musikk Naturfag Norsk Nynorsk Psykologi (1) Psykologi (2) Samfunnsfag Spansk Spansk (1)

Bli kontaktet av en rådgiver:

Er du interessert i å få undervisning fra Kristoffer S.? Motta et ikke-bindende anrop fra en av våre rådgivere og hør mer:


Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp