Glade undervisere
Underviser Silje M. som studerer Studiespesialisering

Silje M.

Studiespesialisering -
Hei, Jeg heter Silje Marie. Jeg er 20 år, født og oppvokst i Tromsø, men bor nå i Kristiansand. Jeg har tatt Realfag ved Kvaløya videregående skole, og skal til høsten studere Biologi ved UIA.
Jeg trives svært godt med å hjelpe andre og har erfaring med å hjelpe andre med skolearbeid og lekser, blant annet mine to småsøsken.
Jeg har valgt å undervise for å hjelpe elever til en lettere skolehverdag. Jeg ønsker å motivere, engasjere og oppmuntre eleven, og skape et trygt og godt læringsmiljø. Mitt mål er å hjelpe til på en slik måte at eleven får mestringsfølelse og selvsikkerhet i møte med fag, og slik at eleven når sine mål. Jeg vil prøve å skape en positiv opplevelse rundt skolearbeidet slik at motivasjonen økes og læringen av fag blir enklere.

Silje M. er sertifisert av GoTutor til å undervise i:

Biologi (2) Engelsk Geografi Historie Kjemi (1) Kjemi (2) KRLE Matematikk (1T) Matematikk (R1) Matematikk (R2) Naturfag Norsk Nynorsk Spansk Spansk (1) Spansk (2) Spansk (3)

Bli kontaktet av en rådgiver:

Er du interessert i å få undervisning fra Silje M.? Motta et ikke-bindende anrop fra en av våre rådgivere og hør mer:


Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp