Erklæring om personvern (GDPR-erklæring)

GoTutor er forpliktet til å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til våre kunder, leverandører, partnere og våre medarbeiders informasjon, inkludert personlig informasjon. Vi er sterkt forpliktet til å beskytte personopplysninger og arbeider kontinuerlig for å sikre vedvarende overholdelse av personopplysningsloven. Ved å bruke dette nettstedet og våre tjenester, godtar du at GoTutor behandler dine personlige opplysninger under disse retningslinjene om databehandling. Hvis du ikke kan godta retningslinjene, kan du ikke bruke dette nettstedet samt relaterte tjenester.

1. Oppsamlet informasjon

For eksempel kan den personlige informasjonen som samles inn av GoTutor inneholde navn, e-postadresse, adresse og lignende identifikasjonsinformasjon hvis du er tildelt dem i forbindelse med bruken av GoTutor sine tjenester. GoTutor samler inn kun den personlige informasjonen som trengs (f.eks. E-postadresse eller privat adresse) for å levere tjenester du ber om.

2. Formål med å samle inn informasjonen

GoTutor samler inn personlig informasjon for å lagre henvendelser, gi en bestemt tjeneste, registrere brukerens ønskede e-postlister, og gi nyhetsbrev og annen informasjon om vår virksomhet og tjenester, hvis dette er ønskelig. I tillegg samler Tutor inn personlige data for bruk i interne undersøkelser, målrettet markedsføring og statistikk. Kun de som ber om det, vil motta e-post eller andre meldinger fra oss med nyhetsbrev, tilbud, etc. Vi gir alltid muligheten til å oppgi på senere tidspunkt at du ikke vil motta forespørsler fra oss i fremtiden.

3. Oppbevaring av informasjon

GoTutor lagrer kun personopplysninger så lenge dette er nødvendig for å oppfylle de bestemte formål til innsamlingen av data. Informasjonen vi samler om brukerne våre, er lagret innenfor EØS-området. Personlig informasjon lagres på servere i Irland som tilbys av Heroku Inc. (Salesforce.com, Inc.) og servere i Frankfurt som tilbys av Google LLC.

Under ett enkelt tilfelle blir informasjon overført til og brukt i et land utenfor EØS. Denne overføringen av din personlige informasjon utføres i samsvar med gjeldende lov. Du kan lese mer om dette i 3.1 (Underleverandør av chat-funksjon).

3.1 Underleverandør av chatfunksjonalitet

Vi bruker en underleverandør lokalisert i USA for å kunne tilby chat-funksjonen på vår nettside. Dette betyr at hvis du velger å bruke chat-funksjonen, kan data overføres til et land utenfor EU / EØS-landene (tredjeland). Når personopplysninger overføres til et tredjeland, skal reglene i personopplysningsloven § 27 være oppfylt. Overføring av data til tredjeland kan gjøres på grunnlag av EUs standardkontrakter (EU Model Clause), som sikrer et sikkerhetsnivå i tråd med EUs regler. Du kan lese mer om EU-kommisjonens standardkontrakter på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.no.

Dataene som kan overføres er innholdet i chat-samtalen mellom deg og vårt kundesenter. Underentreprenøren kan bare lagre, men selvfølgelig ikke lese, videreføre eller på annen måte disponere disse dataene.

4. Tilgang til informasjon

Vi vil aldri selge eller utveksle dine personlige opplysninger til tredjeparter med det formål å markedsføre utenfor GoTutor, samt selskaper av GoTutor, inkludert datterselskaper og tilknyttede selskaper. Personlig informasjon som overføres til tredjeparter, brukes kun til å betjene våre kunder.

Vi ansetter jevnlig tredjeparter (andre selskaper og enkeltpersoner) til å utføre visse oppgaver på våre vegne. Disse partene kan kreve at vi deler informasjon med dem for å kunne tilby sine tjenester. Med mindre vi informerer ellers, har våre leverandører ikke rett til å bruke den personlige informasjonen vi deler med dem utover det som er nødvendig for å hjelpe oss. Vi kan også gi opplysninger som vi med rimelighet mener er nødvendig for å overholde gjeldende lov.

4.1 Kjøp og salg av personopplysninger

Vi kan velge å kjøpe eller selge opplysninger. I disse typer transaksjoner er kundeinformasjon typisk en av de forretningsmessige opplysninger som overføres. Hvis vi (eller alle våre opplysninger) blir ervervet, konkurs eller går gjennom en annen endring av kontroll, vil personlig informasjon være en av eiendelene overført til eller ervervet av tredjepart. Du vil bli varslet via e-post og/eller ved en fremtredende varsel på nettstedet vårt om eventuelle endringer i eierskap eller bruk av dine personlige opplysninger, samt eventuelle valg du måtte ha angående dine personlige opplysninger.

5. Dine rettigheter

5.1 Retten til tilgang

Du har rett til når som helst å bli informert om hvilken personlig informasjon vi har registrert om deg

5.2 Retten til å overføre data

Når vi bruker dine personlige informasjon elektronisk, har du, etter samtykke eller avtale, rett til å få en kopi av dataene dine på en strukturert og regelmessig måte og i maskinlesbart format for enten deg eller en annen part.

5.3 Retten til å korrigere data

Du har rett til å be om at dine personlige informasjoner blir korrigert hvis det forekommer feil, inkludert retten til å gjøre mangelfull informasjon fullstendig.

5.4 Retten til å slette data

Du har rett til når som helst å slette den personlige informasjonen som brukes av GoTutor, unntatt i følgende situasjoner:

 • Du har en uløst sak med kundeservice
 • Du har en åpen ordre som ikke er ferdiggjort
 • Du har en økonomisk balanse med GoTutor, uavhengig av betalingsmåten
 • Du er mistenkt for å ha eller har misbrukt våre tjenester de siste fire årene
 • Din gjeld er videresolgt til tredjepart de siste tre årene
 • Kredittprogrammet ditt er avvist innen de siste tre månedene
 • Hvis du har gjennomført et kjøp, beholder vi dine personlige opplysninger i forbindelse med transaksjonen din i knyttet til innleggingsregler

5.5 Retten til å motsette seg bruk basert på legitime interesser

Du har rett til å motsette deg bruken av dine personlige opplysninger basert på GoTutor legitime interesser. GoTutor fortsetter ikke å bruke dine personlige opplysninger, med mindre vi kan demonstrere en faktisk grunn til bruken som bryter med dine ønsker og rettigheter og/eller juridiske krav.

5.6 Retten til å motsette seg direkte markedsføring

Du har rett til å motsette deg direkte markedsføring, inkludert profilanalyse for direkte markedsføring.

5.7 Retten til begrenset bruk

Du har rett til å be om begrenset bruk av din personlige informasjon på GoTutor under følgende omstendigheter:

 • Hvis du protesterer mot bruk basert på GoTutor sine legitime interesser, skal GoTutor begrense all bruk av din personlige informasjon mens du kontrollerer om våre legitime interesser går foran deg
 • Hvis du mener at din personlige informasjon inneholder feil, skal GoTutor begrense all bruk av de aktuelle dataene samtidig som du kontrollerer nøyaktigheten av denne personlige informasjonen
 • Hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette slettingen av dine personlige opplysninger og i stedet be om begrenset bruk av dine personlige opplysninger
 • Hvis GoTutor ikke lenger trenger din personlige informasjon, men de er pålagt å kreve en juridisk påstand

5.8 Tren dine rettigheter

Vi tar databeskyttelse veldig alvorlig, og derfor håndterer våres personell knyttet til kundeservice alltid dine henvendelser i henhold til de ovennevnte rettighetene. For å gjøre det enkelt å utøve dine rettigheter, har vi opprettet en e-post: gdpr@gotutor.no.

6. Datasikkerhet

Vi jobber seriøst og profesjonelt med informasjonssikkerhet, og er basert på internasjonalt anerkjente sikkerhetsstandarder. Vi har implementert sikkerhetsforanstaltninger for å sikre databeskyttelse for både kundeinformasjon, personlig informasjon og annen konfidensiell informasjon. Vi gjennomfører regelmessige intern oppfølging av tilstrekkelighet og overholdelse av retningslinjer og tiltak.

Når du besøker GoTutor sin hjemmeside, vil det være en kryptert forbindelse mellom deg og området med en 256-bit Secure Sockets Layer ( "SSL") kryptering og diverse tredjeparts sikkerhetssertifikater for å beskytte informasjon som sendes over serveren. Mens vi forsøker å beskytte personvernet, kan ingen Internett-overføringsmetode garantere fullstendig sikkerhet. Som et resultat kan vi ikke garantere en absolutt sikkerhet til tross for at vi bruker kommersielt akseptable midler for å beskytte ditt privatliv.

7. Endre og oppdater

Vi anerkjenner at gjennomsiktighet er et løpende ansvar. Derfor vil vi oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, og slike endringer eller oppdateringer vil bli publisert i denne personvernerklæringen på vår hjemmeside, eller andre steder hvor vi finner det hensiktsmessig, slik at du er informert om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler informasjonen og under hvilke omstendigheter vi kan dele denne informasjonen. Hvis vi gjør vesentlige endringer i måten vi behandler personopplysninger, vil vi varsle deg ved å sende en melding på vår hjemmeside eller ved å sende deg en e-post før endringen trer i kraft.

Retningslinjer for personopplysninger gjelder fra 19.02.2019.

Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp