Forretningsbetingelser

1. Generelt

Vilkårene for GoTutor gjelder for hjelp til undervisning og tjenester som GoTutor tilbyr til kunden, med mindre annet er avtalt.

2. Kontaktinformasjon

E-post: info@gotutor.no

GoTutor AS, Orgnr: 922 907 234.

Henriks Ibsens gate 90, Oslo, Norway

3. Undervisning

3.1 Garanti

Siden vi ønsker at våre studenter skal få mest mulig ut av deres undervisning, tilbyr vi kvalitetsgaranti på alle våre kurs. Kvalitetsgarantien betyr at eleven kan knyttes til en ny lærer dersom de ikke er fornøyd med hans / hennes undervisningsforløp. For å dra nytte av vår kvalitetsgaranti, vennligst kontakt GoTutor sin administrasjon som vil bistå i prosessen. Denne tjenesten er gratis. Det er dog ikke mulig å få tilbrakte timer tilbakebetalt. Vi kan imidlertid ikke garantere for at vi har en lærer tilgjengelig med de samme kvalifikasjoner som studentens behov. I en situasjon der det av flere grunner ikke er mulig å erstatte elevenes lærer, er det mulig å bruke leksjonene i et annet fag, å la leksjonene stå på standby eller refundere krav, jf. 6. Binding og henfall.

3.2 Varighet

En undervisningstime varer minst 2 timer (120 minutter). Det kan avtales med læreren, hvis det trengs mer tid. Det er (med mindre annet er avtalt med GoTutor eller direkte mellom elev og lærer) ikke mulig å møte mindre enn 2 timer om gangen.

3.3 Forberedelsestid

Hvis det er ønskelig fra din side at læreren bruker forberedelsestid før leksjonen, vil disse timene bli oppgitt som brukte timer på kurset. Ofte vil imidlertid tiden med studenten være tilstrekkelig til å fullføre læringsprosessen.

Det er avtalt i det første intervjuet om det er behov for forberedelsestid. Hvis eleven/foreldrene ønsker hjelp med eksisterende lekser og læringsmål, er det vanligvis ikke nødvendig med forberedelsestid. Hvis det er ønskelig at læreren forbereder sine egne øvelser eller aktiviteter fra annet enn materialet som er tilgjengelig i studentens pensum, er det nødvendig med tidspunkt for forberedelse for dette.

3.4 Tid og sted

Undervisningskurs og tid er planlagt mellom elev/forelder og lærer. Basert på elevens behov er det planlagt en tid som passer begge parter. Det må derfor tas hensyn til at det kan være dager da læreren ikke har mulighet til å holde undervisning. Dette gjelder spesielt i forbindelse med ferier og helligdager

3.5 Flere studenter om en lærer

GoTutor tillater opptil tre studenter per. underviser uten ekstra kostnad. På denne måten er det mulighet for at flere elever/foreldre kan betale regningen sammen. Når man lærer flere elever på samme kurs, lærer elevene om læringsprosessene, spørsmålene og mer. Når du er en-mot-en med læreren din, får du derimot et intensivt kurs basert utelukkende på de individuelle behov eleven skulle sitte inne med. Vi anbefaler at du som foreldre velger den løsningen du anser for å passe ditt eget barn best.

GoTutor tillater ikke at kurset overføres mellom to personer. Det er derfor ikke mulig å videreføre et kurs til en venn, et familiemedlem eller lignende.

3.6 Spesielle krav til undervisning

Hvis det er spesielle krav fra kundens/elevens side for undervisning, for eksempel kunnskap om spesielle dataprogrammer eller lignende, må dette avsløres i forbindelse med den første telefonsamtalen, da dette er en forutsetning for valg av lærer.

3.9 Undervisning i flere fag

Når du bestiller et kurs, er det bare gyldig for emnet/emnene du oppgir når du bestiller. Når du bestiller mer enn to fag på et kurs, må det avgjøre hvor mange timer hvert emne gjelder og når de ønsker å bli holdt. Dette er viktig da vi raskt får klarhet i dine behov og kan finne den best kvalifiserte læreren.

Hvis det uventet ikke er mulig å tildele en ny lærer til eleven, har du muligheten til å vente med å bruke de resterende timene, bruke dem i et annet emne eller bli refundert etter kravet ditt, jf. 6. Binding og henfall

3.7 Avbestilling av leksehjelp

All undervisning skal avlyses før kl. 9.00 på samme dag som planlagt undervisning. Ved avbestilling senere enn kl 9,00 samme dag, vil undervisningen telle som holdt og det skal derfor betales for avtalt undervisning. Er undervisningen planlagt til før kl. 9.00 må det avbestilles senest 2 timer før, ellers vil timene også telles som holdt.

3.8 Holdt undervisning

Det er kundens eget ansvar å holde seg oppdatert med de timene som er registrert som holdt. Skulle det være innvendinger eller uenighet om timene som er registrert, må kunden rapportere dette direkte til læreren eller via e-post til administrasjonen. Hvis dette ikke har skjedd innen 14 dager, forbeholder GoTutor seg retten til å opprettholde registrerte timer som påløpt.

4. Betaling

Betalingen skjer via vår elektroniske betalingsmodul. Her kan du foreta en sikker betaling ved å skrive inn dine kortdetaljer.

Hvis du ikke vil betale på nett, kan du betale via en faktura som sendes til e-posten du oppga da du først ble kontaktet. Vi merker dog at betaling via faktura kan ta lengre tid enn elektronisk betaling, og det vil derfor være opptil 14 dager behandlingstid før undervisningen kan startes.

4.1 Betaling via faktura

Hvis du velger å betale via faktura, vil en faktura bli sendt per. post med betalingsfrist på 8 dager.

4.2 Manglende betaling

Ved manglende betaling vil GoTutor kontakte kunden. Dersom vi, i motsetning til forventning og etter gjentatte forsøk, ikke har lykkes i å motta våre fordringer, vil vi sende saken til vår partner ErKi data ApS, heretter kalt "påminnelsesportalen". Læringsprosessen vil bli pauset imens dette foregår. Etter overføring av saken til påminnelsesportalen, vil de overta all fremtidsrettet kommunikasjon angående oppnåelse av våre fordringer. Her skjer følgende handling:

Kunden vil først motta et påminnelsesbrev med post og et gebyr på 100 kr.

Hvis det blir nødvendig å utstede en annen påminnelse for utbetaling av utestående beløp, betraktes dette som kontraktsbrudd, og GoTutor forbeholder seg retten til å avbryte samarbeidet i denne situasjonen. I så fall vil det bekreftede kurset bli kansellert og all undervisning vil bli beregnet som enkeltundervisning til en timepris på 429 kroner.

Hvis det ikke er mulig å gjenopprette gjelden via det andre påminnelsesbrevet, sendes en tredje og siste påminnelse, hvoretter saken overføres til advokatsamfunnet.

5. Tilbud

Hvis du har et tilbud, rabattkode eller lignende, kan du bare bruke denne én enkelt gang. Disse kan ikke kombineres med andre tilbud som tilbyr samme rabatt eller med andre rabatter. Noen rabattkoder eller tilbud gjelder kun én gang og er derfor brukt opp etter et kjøp.

6. Binding og henfall

Du er ikke bundet til å fullføre en kjøpt prosess. Hvis du velger å avbryte prosessen før alle timene er oppbrukt, vil rabatt fravikes, og de brukte timene vil bli avgjort som bestilt individuell undervisning. I så fall vil prisen bli 429 per time holdt. Du vil bli returnert din kreditt via bankoverføring. Normal behandlingstid for slike spørsmål er gjeldende måned, pluss en måned. Din fordring overføres til den siste virkedagen i måneden eller senest 7 dager etter denne dato.

Vi påpeker at vi fakturerer i hele timer og i timen.

7. Endringer i forretningsbetingelser

GoTutor forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene.

Ved endring av disse vilkårene vil kundene bli informert via e-post. Endringen vil også vises på GoTutor sin hjemmeside.

9. Andre bestemmelser

9.1 Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene blir ineffektive eller viser seg å være umulige, er partene forpliktet til å treffe rettslige tiltak som i størst mulig grad fører til samme eller lignende resultat.

9.2 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene ikke er effektive eller ikke virker umulige, påvirker uvirksomheten eller ikke-virksomheten gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

10. Copyright

GoTutor er opphavsrettinnehaver av alt materiale, alle bilder og design på nettstedet GoTutor.dk og andre nettsteder som kan knyttes til GoTutor. Dette inkluderer også e-post og undervisningsmateriale. GoTutor sin logo kan kun brukes etter skriftlig tillatelse fra GoTutor. Overtredelse av våre retningslinjer angående opphavsrett vil bli forfulgt gjennom en sivil sak.

Artikler, fotografier, grafikk og andre publikasjoner på gotutor.dk blir gjort tilgjengelig for visning/lesing. Det er lov å lage kopier på papir (trykt) til privat bruk. Denne tilgangen gjelder kun for privatpersoner. Et firma må derfor ikke skrive ut en artikkel, etc., eller bruk av kopiering til selskapets ansatte.

Vilkårene gjelder fra 19.02.2019.

Bli oppringt i løpet av 24 timer

Få et uforpliktende tilbud på privat leksehjelp